Internett

For å komme opp på Google-søk må nettsider oppdateres kontinuerlig. Dessuten vil regelmessig publisering av relevante artikler, tekst og bilder friste besøkende til å komme tilbake til nettsidene dine, og gjerne anbefale sidene videre.

Informasjonsavdelingen kan tilby:

  • innholdsproduksjon
  • redaksjonelle artikler
  • produktinformasjon
  • oppdatering og oppgradering av nettsted
  • etablering av ny digital plattform