Informasjonsavdelingen kan også påta seg tidsbergrensede vikariater og engasjement.

Informasjonsavdelingen kan også jobbe som ansatt i din bedrift for en periode, og kan tilby:

  • Utførelse av spesifikke informasjonsoppdrag

  • Oppdatering av - og innlegg av store mengder informasjon i inter- og intranett

  • Opplæring av ansatte i vedlikehold og oppdatering av hjemmesidene