Sosiale medier

Sosiale medier er nettbaserte tjenester som legger til rette for mange-til-mange-kommunikasjon og hvor innholdet i stor grad skapes av brukerne selv. Det er viktig å vite hva man vil oppnå med bruk av sosiale flater, for deretter å få de forskjellige mediene til å spille på lag, noe som også gir bedre synlighet på nettet.

Informasjonsavdelingen kan tilby bistand til målrettet og strategisk bruk av Facebook, blogger, Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIn.